1840–1930
Joel Blomquist
portrait

No­vem­ber 15, 1840, Stock­holm, Swe­den.

Oc­to­ber 30, 1930, Skär­blac­ka, Öster­gøtl­and, Swe­den.

A tai­lor’s son, Blom­qvist worked as an up­hol­ster­er and a song writ­er. He wrote hun­dreds of lyr­ics and mel­o­dies, and ed­it­ed the mu­sic mag­a­zine Frids­rös­ten (1884–86). His works in­clude:

  1. Dyraste Jesus, dig vil jag älska
  2. Heavenly Spirit, Gen­tle Spir­it
  3. Helige Fa­der, Böj Ditt Öra Ne­der
  4. Synder för ditt hjärtats dörr
  5. Sabbatsdag, hur skön du är
  1. O hur saligt att få vandra
  1. Blomqvist
  2. Loven Herr­en
  3. Sabbatsdag