1840–1930
Joel Blomquist
portrait

November 15, 1840, Stock­holm, Swe­den.

October 30, 1930, Skär­blac­ka, Öster­gøtl­and, Swe­den.

A tailor’s son, Blom­qvist worked as an upholsterer and a song writer. He wrote hundreds of lyrics and melodies, and edited the music magazine Frids­rös­ten (1884–86). His works include:

  1. Dyraste Jesus, dig vil jag älska
  2. Heavenly Spirit, Gentle Spirit
  3. Helige Fader, Böj Ditt Öra Neder
  4. Synder för ditt hjärtats dörr
  5. Sabbatsdag, hur skön du är
  1. O hur saligt att få vandra
  1. Blomqvist
  2. Loven Herren
  3. Sabbatsdag