1767–1844
portrait

November 30, 1767, Gävle, Sweden.

February 29, 1844.

Son of a poor bellows treader (for organs), he worked as a private tutor to pay for his own education. Sickness and economic worries followed him during his life. He was a pastor in Norrköping, then rector in Tuna and Stavby (near Uppsala), and was later appointed to a post in Simtuna and Altuna, also near Uppsala. Åström was one of the most learned rectors in Sweden, and participated in every important committee that dealt with church affairs at the time.

 1. Du, som av gudomsskötet går
 2. Gud, din nåd till himlen räcker
 3. Gud, du av inga skiften vet
 4. Gud, fullkomlighetens källa
 5. I himmelen, i himmelen
 6. Kristus, konung som hör hemma
 7. Låt oss fröjdas, gladligt sjunga
 8. O gode Ande, led du mig till sanningen og livet
 9. O Kriste, oss benåda med den tidigare inledningen
 10. På dig jag hoppas, Herre kär
 11. Skingra, Gud, all tvivlens dimma
 12. Snabbt som blixten de försvinna
 13. Till den himmel som blir allas
 14. Tvivlan ur min själ försvinne
 15. Upp, kristen, upp til kamp och strid
 16. Uppfaren är vår Herre Krist
 17. Välsignat vare Jesu namn

Åström’s pace of death or burial