1587–1637
portrait

January 2, 1587, Ær­øs­kø­bing, Ger­ma­ny (now in Den­mark).

March 12, 1637, Vor­ding­borg, Sjel­land, Den­mark.

Ær­øs­kø­bing kir­ke­gård, Aby­skov, Svend­borg Kom­mune, Syd­dan­mark, Den­mark.

Arrebo became a minister in Co­pen­ha­gen at age 21. He went on to serve as a rector in Den­mark and Swe­den; as Bi­shop of Trond­heim, Nor­way (1618–22); and a pastor in Vor­ding­borg, Den­mark (1626–37).

  1. Min hyrde, det er Herren god
  2. Om Salighed og Gläde