1805–1875
portrait

April 2, 1805, Odense, Denmark.

August 4, 1875, near Copenhagen, Denmark.

Assistens Cemetery, Nørrebro, Copenhagen, Denmark.

  1. Barn Jesus i en krybbe lå