Kristen Sang og Musikk. Oslo, Norway: Runa Forlag A/S, 1962.